Jak pisać rozprawkę?

0
316
Jak pisać rozprawkę?

Prędzej czy później ten dzień nadejdzie – musisz nauczyć się pisania rozprawki. Chociaż forma ta nie należy do najprzyjemniejszych, nie ma co się jej aż tak obawiać. A więc, jak pisać rozprawkę?

Grunt, to pamiętać zasady, a dalej wszystko zależy od Twoich znajomości tekstów kultury. A znasz ich zapewne więcej niż myślisz! Określenie „teksty” może zwieść, jednak tekst kultury wcale nie musi być książką czy wierszem, a może być również filmem, serialem, utworem muzycznym czy nawet grą komputerową. Trzeba jednak uważać, czy nie masz w poleceniu odwołania się do innych tekstów literackich czy znanych Ci lektur. Wtedy już musisz się pilnować, czego używasz w argumentach. W rozprawce należy używać charakterystycznego słownictwa, zależnego od tego, czy piszesz we wstępie, rozwinięciu czy zakończeniu. Jest to oczywiście forma trójdzielna i te trzy elementy muszą być wyraźne!

Jak pisać rozprawkę?

Jak pisać rozprawkę?We wstępie, rozpoczętym od akapitu, musisz zacząć od jakiegoś krótkiego wprowadzenia, z którego będziesz mógł łagodnie przejść do swojej tezy bądź hipotezy, opartych na temacie całej rozprawki. Teza jest już Twoim stanowiskiem, więc w przypadku określenia jej, lepiej w tym miejscu zamieścić szczątkową argumentację, której potwierdzenia będziesz szukać w wybranych przez siebie tekstach kultury. (Np. „Sądzę, że czytanie rozwija wyobraźnię.” czy „Sądzę, iż czytanie nie rozwija wyobraźni.”). Hipoteza to pytanie, czyli w zakończeniu będziesz musiał podać na nie odpowiedź. (Np. „Czy czytanie rozwija wyobraźnię?) Warte do wykorzystania, gdy nie masz własnego stanowiska na dany temat, bo możesz najpierw przeanalizować wybrane teksty i dopiero później się określić. Możesz zapowiedzieć, jakich tekstów kultury użyjesz w swojej argumentacji, jednak nie jest to konieczne.

Rozwinięcie

W rozwinięciu muszą pojawić się argumenty, gdzie każdy pisany jest od osobnego akapitu. Szczególnie tutaj ważne jest zastosowanie odpowiedniego słownictwa, zwrotów rozpoczynających argument, takich jak: „po pierwsze, po drugie, następnie, niewątpliwie”. Jest ich bardzo wiele do wyboru. Dobrze jest zacząć od szukania argumentów we fragmencie tekstu podanego w poleceniu (oraz bardzo często całej lektury), gdyż niewykorzystanie ich jest poważnym błędem.

W argumentacji trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Nie możesz napisać, że Twój argument to książka, filmy czy utwór muzyczny, gdyż nie jest to żadnym argumentem, a jego źródłem. Dobrze pisać obok argumentów konteksty wybranych utworów – nawiązania do innych dzieł, idee epoki czy wydarzenia historyczne. Szczególnie trzeba się wystrzegać błędów kardynalnych. Lektury określane jako te z gwiazdką, np. w liceum „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, są utworami, w których nie dopuszczane są żadne błędy rzeczowe i ich pojawienie się dyskwalifikuje całą pracę. Błędem kardynalnym może być pomylenie autora, epoki czy postaci. Trzeba na to uważać!

Zakończenie

Zakończenie to podsumowanie całej Twojej pracy. Jeśli napisałeś we wstępie tezę, musisz ją teraz potwierdzić. Jeśli wybrałeś hipotezę, tutaj musi pojawić się Twoja teza oraz podsumowanie argumentów, na których podstawie ją określiłeś. Najpopularniejszymi zwrotami są tu, przykładowo, „podsumowując powyższe rozważania”, czy „reasumując”. Możesz też dodać tu własną opinię. I to tyle! Rozumiesz już, jak pisać rozprawkę?

Podsumowanie

PodsumowaniePodsumujmy wszystkie zdobyte informacje. Przede wszystkim każda rozprawka oceniana jest za treść, styl i język, ortografię i interpunkcje oraz prawidłową segmentację tekstu. Rozprawka powinna być zbudowana ze wstępu, obszernego rozwinięcia w postaci przedstawienia argumentów oraz zakończenia, w którym potwierdzimy swoją tezę przedstawioną we wstępie. Zawarta we wstępie teza powinna mieć formę pytania z odpowiedzią oscylującą wokół tak i nie. W rozwinięciu przedstawiamy nasze argumenty w możliwie wyczerpujący sposób. W zakończeniu udowadniamy swoją tezę i wyciągamy wnioski. Oprócz typowych pytań w tezą może być także temat zawierający tezę np: „Dlaczego ta strona www jest taka dobra?”. W rozprawkach używajmy konkretnego słownictwa. Podczas przedstawiania argumentów używajmy słów „po pierwsze, po drugie, omówmy kolejny argument” itd.

Rozprawka tak naprawdę nie musi być jakoś szczególnie obszerna. Musi przede wszystkim trafiać do odbiorcy i w sposób konkretny udowadniać postawioną tezę. To jest najważniejsze. Powinna być maksymalnie logiczna. Aby wychwycić błędy dobrym pomysłem jest napisanie najpierw rozprawki na brudno, w celu jej dwukrotnego przeczytania. Jak w każdej pracy pisemnej unikajmy powtórzeń tym samych wyrazów. Nie wygląda to dobrze w oczach czytelnika i znacznie utrudnia odbiór pracy.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here