Jak napisać referat?

Referat to jeden z podstawowych tekstów, które warto opanować, gdyż jego znajomość z pewnością prędzej czy później przyda się zwłaszcza na studiach, do wszelkich prac zaliczeniowych. Także umiejętność pisania w takiej formie wypowiedzi zaprofituje przy pisaniu prac dyplomowych bądź magisterskich. Poniżej znajdziecie wszelkie wskazówki dotyczące zagadnienia, jak napisać referat.

Referat – etymologia i definicja

Referat - etymologia i definicjaPrzede wszystkim warto sięgnąć do samej etymologii słowa „referat”. Z języka łacińskiego oznacza bowiem „wykładać, opowiadać”, już na tym etapie możemy określić definicję tej formy pisemnej wypowiedzi. Referat jest to streszczenie w pisemnej formie, krótkiej prezentacji ustnej dotyczącej określonego zagadnienia, na przykład pracy naukowej czy też referat na temat ostatnio przeczytanej książki. Mówiąc jeszcze prościej: jest to tekst przygotowany do wygłoszenia przed publicznością, którą może być klasa czy też ważne osobistości ze świata nauki bądź sztuki.

Wybór tematu i i jego opracowanie

Warto jeszcze przed przystąpieniem do pisania, wyszukać wszystkie potrzebne informacje by rozwinąć dany temat i od razu zrobić osobną listę źródeł z jakich korzystaliśmy, by z powodzeniem umieścić je na końcu w bibliografii. Zrobienie odpowiedniego research’u jest niezwykle ważne przy opracowaniu treści referatu, gdyż właśnie dzięki wystarczającej ilości informacji zostanie zgłębione główne zagadnienie a co za tym idzie, będziemy z łatwością wypowiadać się na ten temat.

Konspekt

Przy formułowaniu wstępu referatu dobrze jest mieć plan, dzięki któremu można posortować zagadnienia, które chcemy poruszyć i tym sposobem wyrazić je w sposób klarowny i łatwy w odbiorze przez naszych słuchaczy. Dobrym pomysłem jest wypunktowanie omawianych kwestii, dzięki temu można oszacować ile tekstu zajmie poruszenie danego wątku.

Treść właściwa referatu

Treść właściwa referatuPisząc referat należy przyjąć zasadę tak jak przy pisaniu wypracowania, to znaczy ująć w nim wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Na wstępie zapoznajemy naszych słuchaczy z ogólnym wprowadzeniem do tematu, np. omawiając cel powstania takiego referatu, przedstawienie kontekstu, postawienie tezy na przykład: „Przedmiotem niniejszego referatu jest…”. W rozwinięciu należy ująć informacje wykorzystane w materiale i posiłkować się ówcześnie przygotowaną bibliografią. W tej części referatu podobnie jak przy wypracowaniu trzeba przedstawić argumenty poparte przykładami z naszych odnośników, ważne aby były one przedstawione obiektywnie. W zakończeniu powinny się znaleźć wnioski z przedstawionych w poprzedniej części argumentów, które jasno nawiązują do tematyki referatu, tak by czytelnik zrozumiał i nie musiał doszukiwać się potwierdzenia faktów w treści tekstu.

Wskazówki – Jak napisać referat?

– Referat można połączyć z prezentacją multimedialną bądź filmem.
– Treść w rozwinięciu powinna być dłuższa niż zakończenie.
– Miej na uwadze, że tekst który piszesz będzie wygłoszony więc pisz w sposób zrozumiały.

Przykłady referatów

W internecie znajdziemy mnóstwo przykładowych referatów, na których będziemy mogli oprzeć naszą pracę. Oczywiście nie możemy ich przepisywać słowo w słowo. Jednak bez problemu zrozumiemy o co chodzi w poszczególnych częściach referatu, oraz co powinno się w nich znaleźć. Zaznajomimy się również z ogólnym układem takiej formy wypowiedzi. Pracując z przykładowym referatem będzie nam znacznie prościej napisać własną pracę i będziemy pewni, że jest ona stworzona zgodnie ze wszystkimi wskazówkami.

Na koniec warto dodać iż istnieje także forma referatu uzupełniającego czyli koreferatu, polega na przedstawieniu tego samego tematu jednakże z innej perspektywy.

Podsumowanie

Podsumowując, pisząc referat pamiętaj głównie o tym aby prezentował on odpowiednią wartość z punktu widzenia czytelnika. To właśnie czytelnik ma coś wynieść po przeczytaniu referatu. Treść musi być merytoryczna a język niezbyt skomplikowany. Wszystko powinno być jasne i zrozumiałe. Można powiedzieć, że wyłożone jak na tacy. Unikaj zbędnych porównań. Unikaj również zwrotów i sformułowań, których celem ma być tylko i wyłącznie sztuczne wydłużenie tekstu. To nie o to chodzi. Każde zdanie powinno nieść jakąś wartościową myśl. Jeśli będziesz stosował się do tych wszystkich wskazówek to okaże się, że napisanie wartościowego referatu nie jest wcale takie trudne. Wystarczy poświęcić trochę czasu na odpowiednie podejście do tematu, ułożenie odpowiedniego planu i kontekstu oraz skorzystanie z odpowiedniej bibliografii.

[Głosów:3    Średnia:3/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here